Put your alternative Non Flash content here.

- Teede projekteerimine ja teeprojektide ekspertiis -

- Liikluskorralduse projektide tegemine ja ekspertiis -

- Liiklusohutuse auditeerimine -

Teede ja tänavate projekteerimine

Projekteerimine on loominguline tegevus algideest lõpptulemuseni - ei ole ühest ainuvõimalikku lahendust.

Liiklusohutuse auditeerimine

Potentsiaalsed tee- ja liiklusohutusega seotud probleemide välja selgitamine kõigi teekasutajate jaoks.

Katendiarvutused

Teekonstruktsiooni paksuse ja jäikuse projekteerimine nii, et aluses olevad materjalid suudavad liiklusest tuleneva koormuse taluda.

3D mudelite koostamine ja visualiseerimine

Realistlik kujutis annab parima ülevaate planeeritava ala sobivusest olemasolevasse ruumi.